På svenska
   
  

Käyntiosoite:
Toinen Linja 17, 4 krs
00530 HELSINKI

Avoinna arkisin klo 10.00 – 15.00

Postiosoite:
PL 386, 00531 HELSINKI

Puhelin:
0295 3 33000

Fax:
09 323 7960

Sähköposti:
kirjaamo(at)optum.fi

Opintotuen muutoksenhakulautakunta

Valitus opintotuen muutoksenhakulautakunnalle

Kansaneläkelaitoksen tai korkeakoulun opintotukilautakunnan päätökseen, joka koskee opintotukea, voi hakea muutosta opintotuen muutoksenhakulautakunnalta. Myös Kansaneläkelaitoksen koulumatkatukea koskevaan päätökseen voi hakea muutosta opintotuen muutoksenhakulautakunnalta. Valituskirjelmä toimitetaan Kansaneläkelaitokselle tai asianomaiselle opintotukilautakunnalle.

Myös uudelleenkäsittelypyyntö Kansaneläkelaitoksen päätösehdotuksesta tulovalvonnan johdosta lähetetään Kansaneläkelaitokselle tai asianomaiselle opintotukilautakunnalle.

Neuvontaa opintotukiasioissa antaa Kansaneläkelaitos.

Olosuhdemuutosilmoitus toimitetaan samalle viranomaiselle, jolta opintotukea on haettu, eli yleensä Kansaneläkelaitokselle. Jos opintotukea on haettu yliopiston opintotukilautakunnalta, toimitetaan myös olosuhdemuutosilmoitus opintotukilautakunnalle.