På svenska
   
  

Postiosoite:
PL 386, 00531 HELSINKI


Käyntiosoite:
Toinen Linja 17
00530 HELSINKI

Asiakaspalvelua annetaan sähköpostitse tai puhelimitse. Puhelinpalvelu avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 10.00 – 12.00


Sähköposti:
kirjaamo(at)optum.fi

Puhelin:
0295 333 000

Opintotuen muutoksenhakulautakunta

Valitus opintotuen muutoksenhakulautakunnalle

Kansaneläkelaitoksen päätökseen, joka koskee opintotukea tai koulumatkatukea, voi hakea muutosta opintotuen muutoksenhakulautakunnalta. Valituskirjelmä toimitetaan Kansaneläkelaitokselle.

Myös uudelleenkäsittelypyyntö Kansaneläkelaitoksen päätösehdotuksesta tulovalvonnan johdosta lähetetään Kansaneläkelaitokselle.

Neuvontaa opintotukiasioissa antaa Kansaneläkelaitos.