Suomeksi
   
  

Postadress:
PL 386, 00531 HELSINKI

Besöksadress:
Andra Linjen 17
00530 HELSINGFORS


Kundbetjäning ges via email eller per telefon. Telefonservice är öppet tisdagar och torsdagar klo 10 – 12.


Email:
kirjaamo(at)optum.fi

Telefon:
0295 333 000

Besvärsnämnden för studiestöd

Besvär till besvärsnämnden för studiestöd

Du kan söka ändring i ett studiestödsbeslut av Folkpensionsanstalten hos besvärsnämnden för studiestöd. Du kan även söka ändring i beslut som gäller skolresestöd. Besvärsskriften ska skickas till Folkpensionsanstalten.

Ansökan om ny behandling av Folkpensionanstaltens beslutsförslag på grund av inkomstkontroll skickas till Folkpensionanstalten.

Folkpensionanstalten ger råd i studiestödsärenden.