Suomeksi
   
  

Postadress:
PL 386, 00531 HELSINKI

Besöksadress:
Andra Linjen 17
00530 HELSINGFORS


Kundbetjäning ges via email eller per telefon. Telefonservice är öppet tisdagar och torsdagar klo 10 – 12.


Email:
kirjaamo(at)optum.fi

Telefon:
0295 333 000


OFFENTLIGA DELGIVNINGAR

Vid offentlig delgivning hålls en handling en viss tid tillgänglig för mottagaren hos myndigheten.

Ett meddelande om att handlingen finns tillgänglig ska publiceras på myndighetens webbplats och vid behov i den tidning ur vilken mottagaren kan antas bäst få information om saken.

Av meddelandet ska det framgå vad saken gäller samt var och till vilken tidpunkt handlingen finns tillgänglig. I meddelandet ska därtill nämnas den tidpunkt då meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats och anges att delfåendet av handlingen anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten i fråga.

Offentliga delgivningar

11.6.2024 Offentlig delgivning gällande besvärsärende