Suomeksi
   
  

Postadress:
PL 386, 00531 HELSINKI

Besöksadress:
Andra Linjen 17
00530 HELSINGFORS


Kundbetjäning ges via email eller per telefon. Telefonservice är öppet tisdagar och torsdagar klo 10 – 12.


Email:
kirjaamo(at)optum.fi

Telefon:
0295 333 000

Lagstiftning

  • Lag om studiestöd (65/1994)
  • Statsrådets förordning om studiestöd (869/2017)
  • Lag om besvärsnämnden för studiestöd (1080/2012)
  • Lag om stöd för skolresor (48/1997)
  • Statsrådets förordning om stöd för skolresor (530/2015)
  • Lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019)
  • Förvaltningslag (434/2003)
  • Utlänningslag (301/2004)
  • Lag om hemkommun (201/1994)

Författningarna finner du i statens författningsdatabank Finlex.