På svenska
   
  

Käyntiosoite:
Toinen Linja 17, 4 krs
00530 HELSINKI

Avoinna arkisin klo 10.00 – 15.00

Postiosoite:
PL 386, 00531 HELSINKI

Puhelin:
0295 333 000

Fax:
09 323 7960

Sähköposti:
kirjaamo(at)optum.fi

Lainsäädäntö

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintaa ohjaavat muun ohella seuraavat säädökset:

  1. opintotukilaki (65/1994),
  2. opintotukiasetus (260/1994),
  3. laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta (1080/2012),
  4. laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta (48/1997),
  5. valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta (425/2004),
  6. hallintolainkäyttölaki (586/1996)

Säädökset löytyvät valtion säädöstietopankista Finlexistä.