På svenska
   
  

Postiosoite:
PL 386, 00531 HELSINKI


Käyntiosoite:
Toinen Linja 17
00530 HELSINKI

Asiakaspalvelua annetaan sähköpostitse tai puhelimitse. Puhelinpalvelu avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 10.00 – 12.00


Sähköposti:
kirjaamo(at)optum.fi

Puhelin:
0295 333 000

Lainsäädäntöä

  • Opintotukilaki (65/1994)
  • Valtioneuvoston asetus opintotuesta (869/2017)
  • Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta (1080/2012)
  • Koulumatkatukilaki (48/1997)
  • Valtioneuvoston asetus koulumatkatuesta (530/2015)
  • Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019)
  • Hallintolaki (434/2003)
  • Ulkomaalaislaki (301/2004)
  • Kotikuntalaki (201/1994)
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 492/2011 työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella.

Säädökset löytyvät valtion säädöstietopankista Finlexistä.