På svenska
   
  

Postiosoite:
PL 386, 00531 HELSINKI


Käyntiosoite:
Toinen Linja 17
00530 HELSINKI

Asiakaspalvelua annetaan sähköpostitse tai puhelimitse. Puhelinpalvelu avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 10.00 – 12.00


Sähköposti:
kirjaamo(at)optum.fi

Puhelin:
0295 333 000


Kansaneläkelaitoksen päätöksen poistamista koskevien hakemusten yleistiedoksianto 11.6.2024

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kansaneläkelaitos on hakenut opintotuen muutoksenhakulautakunnalta päätöstensä poistamista. Hakemusten johdosta asianosaisille varataan tilaisuus tulla kuulluksi.

Asianosainen: Ahmed Sekeriye Mohamed
Kansaneläkelaitoksen hakemus 10.5.2023 Dnro 1608/1S/23

Asianosainen: Gego Jehatloo Melisa Maria
Kansaneläkelaitoksen hakemus 7.6.2023 Dnro 2337/2S/23

Asianosainen: Jokiaho Seliina Iida Serafiina
Kansaneläkelaitoksen hakemus 2.11.2023 Dnro 3300/1S/23

Asianosainen: Almolea Sajad Abrahim Malik
Kansaneläkelaitoksen hakemus 29.11.2023 Dnro 3633/2S/23

Asianosainen: Nwikwu Oluchukwu Aloysius
Kansaneläkelaitoksen hakemus 17.1.2024 Dnro 239/1S/24

Asianosainen: Järveläinen Jesse Juhani
Kansaneläkelaitoksen hakemus 5.2.2024 Dnro 547/2S/24

Asianosainen: Virolainen Jari Juhani
Kansaneläkelaitoksen hakemus 1.3.2024 Dnro 755/2S/24

Asianosainen: Hinkkanen Joose Jonathan
Kansaneläkelaitoksen hakemus 12.4.2024 Dnro 1148/2S/24

Asianosainen: Hoskio Elias Otto Eemeli
Kansaneläkelaitoksen hakemus 9.5.2022 Dnro 1240/1S/24


Kansaneläkelaitoksen hakemukset liitteineen ovat saatavissa opintotuen muutoksenhakulautakunnan kirjaamosta, osoite Toinen linja 17, 00530 Helsinki, sähköposti: kirjaamo(at)optum.fi

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu 11.6.2024 opintotuen muutoksenhakulautakunnan verkkosivuilla ja pidetään nähtävillä 11.6.–18.7.2024.

Vastine on annettava opintotuen muutoksenhakulautakunnalle 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Vastineen antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Julkaistu 11.6.2024