På svenska
   
  

Postiosoite:
PL 386, 00531 HELSINKI


Käyntiosoite:
Toinen Linja 17
00530 HELSINKI

Asiakaspalvelua annetaan sähköpostitse tai puhelimitse. Puhelinpalvelu avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 10.00 – 12.00

Huom! Ei puhelinpalvelua tiistaina 30.5.2023.


Sähköposti:
kirjaamo(at)optum.fi

Puhelin:
0295 333 000


Kansaneläkelaitoksen valitusasiassa antaman lausunnon yleistiedoksianto 26.5.2023

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Kansaneläkelaitos on antanut lausunnon alla mainitusta opintotukea koskevasta valituksesta. Lausunnon johdosta asianosaiselle ja hänen huoltajalleen varataan tilaisuus tulla kuulluksi.

Asianosainen: Tuomoja Tia Ainikki Evestiina Huoltaja: Tuomoja Jari Tapio Kansaneläkelaitoksen 14.7.2022 antamasta päätöksestä tehty valitus Dnro 2406/2O/22

Kansaneläkelaitoksen lausunto ja muutoksenhakulautakunnalle toimitetut asiakirjat ovat saatavissa opintotuen muutoksenhakulautakunnan kirjaamosta, osoite Toinen linja 17, 00530 Helsinki, sähköposti: kirjaamo(at)optum.fi

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu 25.5.2023 opintotuen muutoksenhakulautakunnan verkkosivuilla ja pidetään nähtävillä 26.5.2023 – 2.7.2023.

Vastine on annettava opintotuen muutoksenhakulautakunnalle 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta. Vastineen antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Julkaistu 26.5.2023