På svenska
   
  

Postiosoite:
PL 386, 00531 HELSINKI


Käyntiosoite:
Toinen Linja 17
00530 HELSINKI

Asiakaspalvelua annetaan sähköpostitse tai puhelimitse. Puhelinpalvelu avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 10.00 – 12.00


Sähköposti:
kirjaamo(at)optum.fi

Puhelin:
0295 333 000


YLEISTIEDOKSIANNOT

Yleistiedoksiantoa käytetään, kun sen vastaanottajan olinpaikasta ei ole tietoa tai tiedoksiantoa ei ole saatu muulla tavoin toimitettua. Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa.

Ilmoitus asiakirjan nähtäville asettamisesta julkaistaan viranomaisen verkkosivuilla ja tarpeen vaatiessa sellaisessa sanomalehdessä, josta tiedoksiannon vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa on lisäksi oltava päivämäärä, jolloin ilmoitus on julkaistu verkkosivuilla ja todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Yleistiedoksiannot

11.6.2024 Kansaneläkelaitoksen päätöksen poistamista koskevien hakemusten yleistiedoksianto

11.6.2024 Kansaneläkelaitoksen valitusasioissa antamien lausuntojen yleistiedoksianto